DOSTAVA NA TERITORIJI SRBIJE

Roba se kupcu dostavlja putem nezavisne kurirske službe POST EXPRESS ili kurirske sluzbe BEX. Troškovi dostavljanja robe padaju na teret kupca, osim ukoliko je vrednost porudžbine veći od 5000 dinara, kada dostava pada na teret Prodavca. Cena dostave po redovnom cenovniku kurirske službe, osim ako je paket tezi od 5kg gde se cena obračunava po redovnom cenovniku kurirske sluzbe. N-PACK zadržava prava promene cene dostave. Isporuke se obavljaju od 8 do 18 časova, svakim radnim danom, samo na teritoriji Republike Srbije.

Rok za isporuku robe kupcu iznosi 3 radna dana od dana potvrđene porudžbenice.

Prodavac se obavezuje da će u slučaju teškoća u slanju robe na sve raspoložive načine pokušati da kontaktira Kupca i isporuči kupljenu robu.

Prodavac ne snosi odgovornost za nemogućnost dostavljanja robe kupcu usled okolnosti koji predstavljaju krivicu od strane kupca (nedostupnost kupca, pogrešno uneseni lični podaci kupca u porudžbenici i slično) niti u tom smislu može snositi bilo kakve troškove.

U slučaju da i pored dva pokušaja dostavljanja robe na datu adresu, roba ne bude isporučena kupcu ostavljamo mogućnost kontaktiranja radi dogovora o ponovnom pokušaju dostave ili ličnog prezimanja u maloprodajnim objektima naše firme.

Prodavac je u obavezi da robu koja je unapred plaćena čuva narednom periodu od 14 dana, a ako je ugovorena prodaja robe pouzećem u narednom periodu od 7 dana.

Ukoliko kupac ne preuzme robu u navedenim rokovima, smatraće se da je kupac odustao od ugovora o kupoprodaji i prodavac će biti slobodan da takvom robom raspolaže na način na koji to njemu najviše odgovara.

Prodavac će nakon isteka ugovorenih rokova za lično preuzimanje robe, obavestiti kupca da je ugovor o kupoprodaji robe raskinut i ukoliko je roba plaćena unapred, pozvati ga da istakne zahtev za povraćaj kupoprodajne cene, umanjen za troškove pokušanog dostavljanja.

Ukoliko je roba plaćena unapred, a rokovi za njeno lično preuzimanje su istekli, prodavac će biti u obavezi da kupcu vrati iznos isplaćene kupoprodajne cene umanjen za troškove pokušanog dostavljanja i to u roku od 14 dana od dana kada kupac uputi takav zahtev prodavcu.

 

ZAMENA ROBE

Kupac može zatražiti zamenu u roku od 8 dana od dana prijema robe, slanjem e-maila na adresu prodaja@npack.rs ili pozivom na broj +381 69 533 16 11 (radnim danom od 8 do 14h). Zamena robe se odnosi na zamenu pakovanja modela ambalaže, desertnih čašica i bockalica. Trošak snosi kupac ukoliko je do zamene došlo prilikom poručivanja neodgovarajućeg modela. Ukoliko je Prodavac poslao pogrešan artikal, troškove snosi sam prodavac.

U slučaju zamene kupac je u obavezi da robu vrati u originalnoj ambalaži, bez oštećenja i vidljivih tragova korišćenja. U suprotnom prodavac nije u obavezi da obavi zamenu.

 

REKLAMACIJA

Kupac može da izjavi reklamaciju radi ostvarenja svojih prava u slučaju isporučene robe sa nedostatkom ili u slučaju nesaobraznosti isporučene robe.

Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:

ako odgovara opisu koji je dao trgovac, i ako ima svojstva robe koju je trgovac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;

ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;

ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja,

ako po kvalitetu odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe..

Reklamaciju na nesaobraznost ili na određene nedostatke, kupac može izjaviti u roku od 8 dana od dana kupovine proizvoda ili prijema robe, isključivo uz originalni račun.

Kupac reklamaciju može izjaviti preko elektronske pošte: prodaja@npack.rs, uz istovremeno dostavljanje robe prodavcu koja je predmet kupoprodaje i uz orginalni primerak maloprodajnog računa.

U slučaju reklamacije roba se dostavlja prodavcu preko kurirske službe o trošku prodavca.

Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje nadležna komisija. Prodavac je u obavezi da na izjavljenu reklamaciju kupca, odgovori u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, uz predlog za način otklanjanja nedostatka ili nesaobraznosti robe, kao i rokom u kome takav nedostatak ili nesaobraznost robe može biti otklonjena, ali svakako ne dužem od 15 dana.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, kupac ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni korekcijom, zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca, kupac može da pismeno zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor. U zavisnosti od zahteva kupca, prodavac je dužan da celokupan iznos kupoprodajne cene ili deo cene za koju se prihvati umanjenje od strane prodavca, vrati kupcu u roku od 14 dana.

Ukoliko kupac odluči da raskine ugovor dužan je da prodavcu vrati predmetnu robu u roku 3 dana od dana izjavljenog raskida ugovora. Ovde ugovoreni rok za povraćaj kupoprodajne cene može biti produžen za vreme koje je kupcu potrebno da vrati predmetnu robu.

Kupac takođe ima pravo na raskid ovog ugovora ukoliko prodavac ne otkloni nesaobraznost prodate robe u utvrđenom roku.

Kupac u svakom slučaju nema pravo na raskid ugovora ukoliko je nesaobraznost robe neznatna.

Prodavac garantuje kupcu za zaštitu svih ličnih podataka pribavljenih od kupca, odnosno da isti neće biti upotrebljavani za bilo koju drugu svrhu osim za svrhu realizacije ugovora o kupoprodaji robe.

Prodavac upozorava kupca da svi eventualni sporovi mogu biti rešeni vansudskim putem, dakle sporazumom i u duhu dobre poslovne saradnje, kao u postupku medijacije pred nadležnim sudom.

 

N Pack VELEPRODAJA

Adresa: Venac Živojina Mišića 4, lokal 5, Sombor

Telefon: 069/533-16-11

prodaja@npack.rs

jekadjapic@yahoo.com